Aktualności

12 lutego 2019
25 stycznia 2019

Program Finału Centralnego XLVIII Edycji
Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia”

Dzień przyjazdu – 13 lutego 2019 r.

 • od godz. 1500 - Zakwaterowanie w Schronisku TPD Poznań
  Drzymały 3
 • 1600 - losowanie stanowisk (kodów)
 • 1630 -  Wyjście ze Schroniska do Szkoły Podstawowej Nr 73 przy
  ul. Drzymały 4/6
 • 1700 – Część pisemna Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia”
 • 1810 – Pobieranie odzieży roboczej i materiałów związanych
  z częścią praktyczną Turnieju
 • 1900 – Kolacja w miejscu zakwaterowania

Drugi dzień Finału Centralnego „Złota Kielnia”- 14 lutego 2019 r.

 • 730 – Śniadanie
 • 830 - Wyjazd ze Schroniska na Targi Budownictwa
  (jedziemy w odzieży roboczej i w kurtkach)
 • 900 - Odprawa uczestników przez organizatorów Turnieju
  (pawilon 3A)
 • 9 30 – 1500 – Część praktyczna Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia”
 • 1500 – 1700 – Zwiedzanie Targów Budownictwa „ Budma 2019”
 • 1715 – Zbiórka przy autokarze
 • 1830 - obiadokolacja w Schronisku przy ul. Drzymały 3

Trzeci dzień Finału Centralnego „Złota Kielnia”  - 15 lutego 2019 r.

(pawilon 10)

 • 900 – Śniadanie

- zwolnienie pokoju hotelowego, prosimy o zabranie swoich

bagaży

 • 1000 – wyjazd ze Schroniska na Targi Budownictwa
 • 1100 – Uroczyste zakończenie, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród uczestnikom XLVIII  Edycji Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia”.

Informacje dodatkowe

 • Zakwaterowanie opiekunów i uczniów – Schronisko TPD ul. Drzymały 3, Poznań
 • Opłata za zakwaterowanie i transport dla jednej osoby wynosi 150 zł., np. 1 opiekun + 1 uczeń + 1 kierowca = 450 zł.

Osoby, które wcześniej potwierdziły rezerwację noclegu dokonują

opłaty  na konto ( proszę przywieźć potwierdzenie przelewu).

Wielkopolska Edukacja Zawodowa

ul.Grunwaldzka  152

60-309 Poznań

PKO BP 61 1020 4027 0000 1802  0965  8297

 

z dopiskiem: Opłata za zakwaterowanie i transport - np. 3 osoby - np. Toruń

15 stycznia 2019
2 stycznia 2019

Eliminacje dla wszystkich kwalifikacji  rozpoczynają się jednocześnie w 6 okręgach 12 stycznia 2019 r. o godz. 10:00. Wejście do sal powinno nastąpić ok. 9:45 (czas przeznaczony na wypełnienie kart identyfikacyjnych).

Pierwsza część trwa 60 minut (test). Po ok. 30-minutowej przerwie rozpocznie się druga część trwająca 30 minut (zadanie problemowe).

Adresy okręgów znajdują się w zakładce <Pełnomocnicy>

Drodzy uczestnicy - na eliminacje okręgowe  proszę zabrać:

- oświadczenie RODO

- długopis z czarnym tuszem

- ważną legitymację szkolną

- kartkę z wymiarami – wzrost i obwód klatki piersiowej

- optymizm

- kalkulator "prosty"

Uwaga

Uczestnicy w zawodzie murarz w finale centralnym zostaną automatycznie przyporządkowani do dwóch kwalifikacji – tynkarz i murarz według zajętych miejsc po eliminacjach okręgowych (miejsca parzyste – murarze, miejsca nieparzyste – tynkarze). Jeżeli uczniowie uzyskają tę samą liczbę punktów będzie decydowała kolejność nazwisk według alfabetu.

Instrukcja - do pobrania

20 grudnia 2018
19 grudnia 2018

6 grudnia 2018
28 listopada 2018

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku niezbędnych do realizacji konkursu Turniej Budowlany "Złota Kielnia".

12 stycznia 2019 r. podpisane oświadczenia muszą zostać dostarczone pełnomocnikom okręgów.

oświadczenie pełnoletniego uczestnika (ukończone 18 lat w dniu eliminacji okręgowych) 

oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika 

20 września 2018

W Turnieju mogą wziąć udział wszyscy uczniowie branżowych szkół I stopnia w zawodach budowlanych. Jest to ostatnia edycja dająca zwolnienie laureatom i finalistom z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w kwalifikacjach jednoliterowych (zgodne z PPKwZ z 2012 roku), czyli uczniom klas III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej.

TERMINARZ

XLVIII  EDYCJI TURNIEJU BUDOWLANEGO „ZŁOTA KIELNIA”

do 8 października 2018 r. wysłanie informacji do szkół
do 5 listopada 2018 r. zgłoszenia uczestnictwa szkół  (skan wypełnionego druku wysłany na pocztę mailową)
do   3 grudnia 2018 r. przeprowadzenie eliminacji szkolnych
do  10 grudnia 2018 r. przesłanie sprawozdań z eliminacji szkolnych (skan wypełnionego druku wysłany na pocztę mailową)
12 stycznia 2019 r. Finał Okręgowy w sześciu okręgach
13-15  lutego 2019 r. Finał Centralny w ramach Targów Budownictwa „BUDMA 2019”

Przewodnicząca Komitetu Głównego

mgr Krystyna Karpińska

Druki znajdują się w zakładce DO POBRANIA – FORMULARZE

10 kwietnia 2018
Strona 1 z 3