Aktualności

15 stycznia 2019
2 stycznia 2019

Eliminacje dla wszystkich kwalifikacji  rozpoczynają się jednocześnie w 6 okręgach 12 stycznia 2019 r. o godz. 10:00. Wejście do sal powinno nastąpić ok. 9:45 (czas przeznaczony na wypełnienie kart identyfikacyjnych).

Pierwsza część trwa 60 minut (test). Po ok. 30-minutowej przerwie rozpocznie się druga część trwająca 30 minut (zadanie problemowe).

Adresy okręgów znajdują się w zakładce <Pełnomocnicy>

Drodzy uczestnicy - na eliminacje okręgowe  proszę zabrać:

- oświadczenie RODO

- długopis z czarnym tuszem

- ważną legitymację szkolną

- kartkę z wymiarami – wzrost i obwód klatki piersiowej

- optymizm

- kalkulator "prosty"

Uwaga

Uczestnicy w zawodzie murarz w finale centralnym zostaną automatycznie przyporządkowani do dwóch kwalifikacji – tynkarz i murarz według zajętych miejsc po eliminacjach okręgowych (miejsca parzyste – murarze, miejsca nieparzyste – tynkarze). Jeżeli uczniowie uzyskają tę samą liczbę punktów będzie decydowała kolejność nazwisk według alfabetu.

Instrukcja - do pobrania

20 grudnia 2018
19 grudnia 2018

6 grudnia 2018
28 listopada 2018

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku niezbędnych do realizacji konkursu Turniej Budowlany "Złota Kielnia".

12 stycznia 2019 r. podpisane oświadczenia muszą zostać dostarczone pełnomocnikom okręgów.

oświadczenie pełnoletniego uczestnika (ukończone 18 lat w dniu eliminacji okręgowych) 

oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika 

20 września 2018

W Turnieju mogą wziąć udział wszyscy uczniowie branżowych szkół I stopnia w zawodach budowlanych. Jest to ostatnia edycja dająca zwolnienie laureatom i finalistom z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w kwalifikacjach jednoliterowych (zgodne z PPKwZ z 2012 roku), czyli uczniom klas III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej.

TERMINARZ

XLVIII  EDYCJI TURNIEJU BUDOWLANEGO „ZŁOTA KIELNIA”

do 8 października 2018 r. wysłanie informacji do szkół
do 5 listopada 2018 r. zgłoszenia uczestnictwa szkół  (skan wypełnionego druku wysłany na pocztę mailową)
do   3 grudnia 2018 r. przeprowadzenie eliminacji szkolnych
do  10 grudnia 2018 r. przesłanie sprawozdań z eliminacji szkolnych (skan wypełnionego druku wysłany na pocztę mailową)
12 stycznia 2019 r. Finał Okręgowy w sześciu okręgach
13-15  lutego 2019 r. Finał Centralny w ramach Targów Budownictwa „BUDMA 2019”

Przewodnicząca Komitetu Głównego

mgr Krystyna Karpińska

Druki znajdują się w zakładce DO POBRANIA – FORMULARZE

10 kwietnia 2018
22 marca 2018

20 marca 2018 r. laureaci i finalści XLVII edycji Turnieju Budowlanego "Złota Kielnia" i ich nauczyciele oraz Dyrektorzy Szkół zostali zaproszeni na spotkanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, podczas którego zostali uhonorowani dyplomami i drobnymi upominkami. Wyróżnienia otrzymali z rąk p.  Domiceli Kopaczewskiej, Dyrektora Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego i p. Sławomira Kopyścia, członka Zarządu Województwa.

W kwalifikacji B.05 – montaż systemów suchej zabudowy

I miejsce – Kamil Stachowski z Zespołu Edukacyjnego „BLOK” w Toruniu (nauczyciel przygotowujący - p. Jolanta Kozak)

V miejsce – Łukasz Borolewski z Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych w Grudziądzu (nauczyciel - p. Katarzyna Snuszka)

VI miejsce – Sebastian Krystian Piencek z Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych w Grudziądzu (nauczyciel - p. Katarzyna Snuszka)

W kwalifikacji B.06 – wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich

VI miejsce –Marcin Otolski z Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych w Grudziądzu (nauczyciel - p. Katarzyna Snuszka)

W kwalifikacji B.07  – wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych

I miejsce - Wiktor Wiechecki z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Inowrocławiu  (nauczyciel - p. Joanna Wiśniewska)

W kwalifikacji B.18 – wykonywanie robót murarskich i tynkarskich (kategoria murarze)

II miejsce – Wojciech Wójcikowski z Zespołu Edukacyjnego „BLOK” w Toruniu (nauczyciel przygotowujący - p. Roman Kowalski)

III miejsce – Mateusz Rydziński z Zespołu Edukacyjnego „BLOK” w Toruniu (nauczyciel przygotowujący - p. Roman Kowalski)

W kwalifikacji B.18 – wykonywanie robót murarskich i tynkarskich (kategoria tynkarze)

I miejsce -  Radosław Mateusz Katlewski z Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych w Grudziądzu (nauczyciele - p. Katarzyna Snuszka, p. Wojciech Wojtkowiak)

Najlepszą szkołą biorącą udział w Finale Centralnym został Zespół Edukacyjny „BLOK” w Toruniu. Nagrodę wręczył p.Tomasz Gałązka z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

fot. Andrzej Goiński (Urząd Marszałkowski)

1 lutego 2018
Strona 1 z 3