Aktualności

17 stycznia 2017

 

Informacje dotyczące finału centralnego, który odbędzie się w Poznaniu, pojawią się wkrótce na stronie internetowej - program, kwestie dotyczące zakwaterowania, opłaty.

W zawodzie: murarz-tynkarz - do finału awansowało 12 uczniów, którzy w części praktycznej będą wykonywać prace związane z budownictwem współczesnym (żółty kolor) i tradycyjnym (fioletowy kolor).

Proszę opiekunów o przesłanie informacji dotyczącej wzrostu i obwodu klatki piersiowej uczestników finału (dotyczy uczniów ze szkół z następujących miejscowości: Elbląg, Ostrów Wielkopolski). Również proszę przesłać zdjęcie finalisty (będzie potrzebne do prezentacji). Ponadto proszę o podanie imienia i nazwiska opiekuna, który przyjedzie z uczniem na finał centralny.

Wyniki finału okręgowego 2017

prezentacja z eliminacji okręgowych

Do zobaczenia w Poznaniu w dniach 8-10 lutego 2017 r.

Z pozdrowieniami

Małgorzata Wierzbowska

członek Komitetu Głównego

tel. 56 62 320 28

 

Po finale w Poznaniu zamieszczę testy w zakładce <Do pobrania>

15 stycznia 2017

14 stycznia 2017 roku w sześciu okręgach w Polsce odbyły się eliminacje okręgowe XLVI edycji Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia”. Następujące placówki były gospodarzami konkursu:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim (okręg I)

Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych w Gliwicach (okręg II)

Zespół Szkół Budowlanych w Lublinie  (okręg III)

Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu (okręg IV)

Zespół Szkół Nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu (okręg V)

Zespół Edukacyjny „BLOK” w Toruniu (okręg VI)

 

Uczniowie reprezentowali swoje szkoły w kwalifikacjach:

 • 05. Montaż systemów suchej zabudowy
 • 06. Wykonywanie robót malarskich-tapeciarskich
 • 07. Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych
 • 09. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych
 • 12. Wykonywanie robót dekarskich
 • 18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

 

Dziękuję bardzo organizatorom w poszczególnych okręgach za przygotowanie stanowisk do rozwiązywania zadań.  Dziękuję bardzo opiekunom, którzy co roku przygotowują uczniów do tego wydarzenia i „zarażają” swoją pasją kolejne pokolenia.

 

10 listopada 2016

image003Szanowni Państwo,

z przyjemnością informuję, iż uruchamiamy kolejną edycję konkursu Młody Malarz Roku. Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa!

Zgłaszając udział w Turnieju Budowlanym „Złota Kielnia” w zawodzie: Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, w zakresie kwalifikacji B.6. Wykonywanie Robót malarskich i tapeciarskich, weźmiecie Państwo jednocześnie udział w Konkursie "Młody Malarz Roku Dekoral Professional 2017” organizowanym przez Akademię Techniczną PPG Deco we Wrocławiu.

Akademia Techniczna jest patronem oraz fundatorem nagród dla uczniów zakwalifikowanych do finału centralnego Turnieju Budowlanego w podanej kwalifikacji. W bieżącej edycji konkursu fundatorami nagród są również firmy Graco i Festool.

Szczegółowe informacje na temat Konkursu ukażą się już wkrótce na stronie internetowej: www.mlodymalarzroku.pl oraz fanpage’u Profesjonalny Wykonawca.

Dodatkowo zostaną wysłane plakaty informacyjne.

18 października 2016

TERMINARZ XLVI EDYCJI TURNIEJU BUDOWLANEGO "ZŁOTA KIELNIA"

do 14 października 2016 - wysłanie informacji do szkół
do 10 listopada 2016 - zgłoszenia uczestnictwa szkół  (scan wypełnionego druku przesłać mailem)
do   9 grudnia 2016 - przeprowadzenie eliminacji szkolnych
do  16 grudnia 2016 - przesłanie sprawozdań z eliminacji szkolnych (scan wypełnionego druku przesłać mailem)
14 stycznia 2017 - Finał Okręgowy w sześciu okręgach
8 – 10 luty 2017 - Finał Centralny w ramach Targów Budownictwa „BUDMA 2017”

Przewodnicząca Komitetu Głównego

mgr Krystyna Karpińska

9 października 2016

REGULAMIN

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

„BUDOWLANKA SZKOŁĄ DOBREGO WYBORU”

Cele konkursu

 1. Wspieranie szkoły w realizacji działań Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego.
 2. Popularyzacja szkół zawodowych kształcących dla budownictwa.
 3. Inspirowanie uczniów do planowania własnej kariery zawodowej.
 4. Promowanie aktywności, wyobraźni i kreatywności uczniów.
 5. Rozwój umiejętności plastycznych.
 6. Rozwijanie uczniowskich zainteresowań w zakresie wiedzy o zawodach, specjalnościach, świecie pracy.

Organizator Konkursu

Organizatorem Konkursu plastycznego jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Edukacji Budowlanej i Kultury Fizycznej w Grudziądzu oraz Sekcja Szkół przy Polskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej Budownictwa w Warszawie.

Zadania organizacyjne

 1. Uczestnikami konkursu mogą być chętni uczniowie gimnazjów, wyłącznie za pośrednictwem szkoły.
 2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i publikacje nadesłanych prac przez organizatora konkursu.
 3. Tematyka prac plastycznych musi nawiązywać do tytułu konkursu.
 4. Jeden uczeń może zgłosić tylko jedną pracę.
 5. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi.
 6. Prace powinny być wykonane w następujących technikach plastycznych: pastele, farby plakatowe, tempera, pisaki, grafika, na papierze typu brystol, w formacie A3.
 7. Prace należy składać do 31 grudnia 2016r na adres: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Edukacji Budowlanej i Kultury Fizycznej 86-300Grudziądz ul. Czarnieckiego 9.
 8. Do koperty zaadresowanej na Organizatora z dopiskiem „Konkurs plastyczny” należy włożyć pracę opisaną na odwrocie wg poniższego wzoru:

    Imię i nazwisko

    Wiek

    Nazwa i adres szkoły

    Numer telefonu kontaktowego

oraz następującą podpisaną klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu plastycznego, w celach wynikających z regulaminu Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r Nr 101, poz.926 ze zm.). Równocześnie poprze wysłanie pracy na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora prawo do jej wykorzystania w publikacjach promocyjnych oraz na stronie internetowej Organizatora.

Osoby niepełnoletnie dołączają w zaklejonej kopercie pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Konkursie. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.

Ocena prac konkursowych

 1. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora.
 2. Jury pod uwagę weźmie:
 • umiejętność doboru tematu pracy,
 • jakość wykonania,
 • oryginalność.
 1. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

Ogłoszenie wyników Konkursu

 1. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia” turniejbudowlany.edu.pl
 2. Wręczenie nagród nastąpi w czasie gali finałowej Turnieju Budowlanego na terenie Międzynarodowych Targów Budownictwa „Budma 2017” w Poznaniu.
 3. Osoby wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie do dnia 31 stycznia 2017