HOME

18 października 2016
9 października 2016

Kolejna edycja tym razem XLV przeszła do historii. Była to już  trzecia edycja, która odbywała się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w ramach Targów Budownictwa „Budma 2016”.

Również ta edycja okazała się wyjątkowa. Gale finałową zaszczyciła Pani wiceminister Edukacji Teresa Wargocka.

Edycja XLV Turnieju była jednocześnie dziesiątą edycją odbywającą się według nowych reguł.

W imieniu Komitetu Głównego Turnieju Pragnę serdecznie podziękować głównym organizatorom, a w szczególności:

Panu Arkadiuszowi Dratwie - Dyrektorowi Zespołu Szkół Budowlanych w Poznaniu  i wszystkim jego współpracownikom, za przygotowanie miejsc odbywania rywalizacji, zorganizowanie noclegów i transportu, za serdeczne przyjęcie uczestników.

Panu Krzysztofowi Maliszewskiemu - Prezesowi Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Edukacji Budowlanej i Kultury Fizycznej, za starania zmierzające do zabezpieczenia finansowego edycji i finału.

Panu Dariuszowi Muślewskiemu - Dyrektorowi Targów Budownictwa "Budma 2016" za przychylność i udostępnienie antresoli w hali 3A na terenie targów

Pani Krystynie Karpińskiej - Wiceprezesowi Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Edukacji Budowlanej i Kultury Fizycznej, za przygotowanie finału pod względem organizacyjnym, przygotowanie zaproszeń, podziękowań, programów oraz gali finałowej

Panu Dariuszowi Kłodawskiemu - z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Edukacji Budowlanej    i Kultury Fizycznej, za techniczne przygotowanie miejsc , w których odbywała się rywalizacja

Dziękuję wszystkim sponsorom, a w szczególności firmom: FAKRO, GIACOMINI, WIENERBERGER, AKADEMII TECHNIKI PPG Deco, GRACO, FESTOOL, BRICOMAN, MPGN GRUDZIĄDZ,  TORUŃSKIEMU STOWARZYSZENIU POMOCY SZKOLE sponsorowi edycji

Pragnę również podziękować za Honorowe Patronaty: Ministrowi Eduakcji Narodowej, Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa, Polskiej Izbie Przemysłowo Handlowej Budownictwa .

Dziękuję za patronat medialny tej edycji, który sprawowała firma ZPR Media SA wydawcy miesięcznika Murator, Informatora Budowlanego, Informatora Instalacyjnego, portali tuznjadziesz.pl i muratorplus.pl a w szczególności Pani Jolancie Sankowskiej.

Szczególne słowa podziękowania kieruję do pełnomocników i jurorów: Pań Grażyny Antoniewskiej, Violetty Bryły, Iwony Gagat, Elżbiety Kuźniar, Jolanty Kozak, Beaty Polak, Agnieszki Rozwadowskiej, Marty Simińskiej, Małgorzaty Wierzbowskiej oraz Panów Czesława Krzyśków i Kazimierza Skibowskiego.

Przewodniczący

Komitetu Głównego

inż. Zbigniew Nowak

9 października 2016

REGULAMIN

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

„BUDOWLANKA SZKOŁĄ DOBREGO WYBORU”

Cele konkursu

 1. Wspieranie szkoły w realizacji działań Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego.
 2. Popularyzacja szkół zawodowych kształcących dla budownictwa.
 3. Inspirowanie uczniów do planowania własnej kariery zawodowej.
 4. Promowanie aktywności, wyobraźni i kreatywności uczniów.
 5. Rozwój umiejętności plastycznych.
 6. Rozwijanie uczniowskich zainteresowań w zakresie wiedzy o zawodach, specjalnościach, świecie pracy.

Organizator Konkursu

Organizatorem Konkursu plastycznego jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Edukacji Budowlanej i Kultury Fizycznej w Grudziądzu oraz Sekcja Szkół przy Polskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej Budownictwa w Warszawie.

Zadania organizacyjne

 1. Uczestnikami konkursu mogą być chętni uczniowie gimnazjów, wyłącznie za pośrednictwem szkoły.
 2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i publikacje nadesłanych prac przez organizatora konkursu.
 3. Tematyka prac plastycznych musi nawiązywać do tytułu konkursu.
 4. Jeden uczeń może zgłosić tylko jedną pracę.
 5. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi.
 6. Prace powinny być wykonane w następujących technikach plastycznych: pastele, farby plakatowe, tempera, pisaki, grafika, na papierze typu brystol, w formacie A3.
 7. Prace należy składać do 31 grudnia 2016r na adres: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Edukacji Budowlanej i Kultury Fizycznej 86-300Grudziądz ul. Czarnieckiego 9.
 8. Do koperty zaadresowanej na Organizatora z dopiskiem „Konkurs plastyczny” należy włożyć pracę opisaną na odwrocie wg poniższego wzoru:

    Imię i nazwisko

    Wiek

    Nazwa i adres szkoły

    Numer telefonu kontaktowego

oraz następującą podpisaną klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu plastycznego, w celach wynikających z regulaminu Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r Nr 101, poz.926 ze zm.). Równocześnie poprze wysłanie pracy na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora prawo do jej wykorzystania w publikacjach promocyjnych oraz na stronie internetowej Organizatora.

Osoby niepełnoletnie dołączają w zaklejonej kopercie pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Konkursie. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.

Ocena prac konkursowych

 1. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora.
 2. Jury pod uwagę weźmie:
 • umiejętność doboru tematu pracy,
 • jakość wykonania,
 • oryginalność.
 1. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

Ogłoszenie wyników Konkursu

 1. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia” turniejbudowlany.edu.pl
 2. Wręczenie nagród nastąpi w czasie gali finałowej Turnieju Budowlanego na terenie Międzynarodowych Targów Budownictwa „Budma 2017” w Poznaniu.
 3. Osoby wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie do dnia 31 stycznia 2017

9 października 2016

Kwalifikacja B.05. Montaż systemów suchej zabudowy

1. Piotr Zawadzki - Zespół Szkół Nr 1 w Mińsku Mazowieckim - 180 punktów

2. Dominik Wojtera - Centrum Kształcenia Praktycznego w Łęczycy -168 punktów

3. Paweł Purc - Zespół Szkół Budowlanych w Lublinie - 165 punktów

4. Paweł Mare - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Raciborzu -  160 punktów

5. Mariusz Szymczyk - Zespół Edukacyjny "Blok" w Toruniu - 147 punktów

6. Patryk Wiśniewski - Zespół Edukacyjny "Blok" w Toruniu - 142 punkty

 

Kwalifikacja B.06. Wykonywanie robót malarskich i tapeciarskich

1. Marek Gołembiewski - Zespół Szkół Politechnicznych w Śremie - 182 punkty

2. Artur Szulc - Zespół Edukacyjny "Blok" w Toruniu -  182 punkty

3. Dawid Majewski - Zespół Szkół Budowlanych "Chemobudowa" w Krakowie - 176 punktów

4. Damian Piłat - Zespół Szkół Budowlanych w Lublinie - 167 punktów

5. Maciej Leśniewicz - Zespół Szkół Budowlanych i Plastycznych w Grudziądzu - 164 punkty

6. Patryk Dąbek - Zespół SzkółPonadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu - 163 punkty

 

Kwalifikacja B.07. Wykonywanie robót Posadzkarsko-okładzinowych

1. Artur Wycik - Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych w Gliwicach - 191 punktów

2. Radosław Rąpała - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Raciborzu -  177 punktów

3. Jakub Zieliński - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Inowrocławiu -  176 punktów

4. Wojciech Przewięźlikowski - Zespół Edukacyjny "Blok" w Toruniu - 171 punktów

5. Dominik Marek - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Inowrocławiu -  170 punktów

6. Łukasz Czarnecki Zespół Edukacyjny "Blok" w Toruniu -  167 punktów

 
Kwalifikacja B.09 Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych

1. Krzysztof Torba - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Stalowej Woli - 184 punkty

2. Łukasz Madejowski - Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu - 182 punkty

3. Michał Rzytki  - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Raciborzu -  179 punktów

4. Kamil Leśniak - Zespół Szkół Budowlanych w Mielcu - 173 punkty

5. Marcin Piguła - Zespół Szkół Budowlanych w Koninie - 168 punktów

6. Dominik Piekarz - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Stalowej Woli - 165 punktów

 

Kwalifikacja B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

1. Kamil Łupkowski - Zespół Szkół Budowlanych i Plastycznych w Grudziądzu - 177 punktów

2. Michał Ziółkowski - Zespół Edukacyjny "Blok" w Toruniu - 171 punktów

3. Krystian Łakoma - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Inowrocławiu - 168 punktów

4. Gabriel Żuraw - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Stalowej Woli - 156 punktów

5. Adrian Siwy - Zespół Szkół Budowlanych w Mielcu - 141 punktów

6. Damian Golec - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Inowrocławiu - 120 punktów

 

Najlepszy finalistą został Artur Wycik z Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych w Gliwicach.

Najlepszym praktykiem został Marek Gołembiewski z Zespołu Szkół Politechnicznych w Śremie.

Miano najlepszej szkoły uzyskał Zespół Edukacyjny "Blok" w Toruniu

G R A T U L U J E M Y