Aktualności

13 stycznia 2020

Wyniki eliminacji okręgowych

Turnieju Budowlanego "Złota Kielnia"

- 11 stycznia 2020

montaż systemów suchej zabudowy

wykonywanie robót malarskich i tapeciarskich

wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych

wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych

wykonywanie robót dekarskich

wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

Proszę sprawdzić poprawność wpisanych imion i nazwisk uczniów oraz nazw szkoły (karty identyfikacyjne  i większość sprawozdań są odręczne)

3 stycznia 2020
18 grudnia 2019

Eliminacje dla wszystkich kwalifikacji  rozpoczynają się jednocześnie w 6 okręgach 11 stycznia 2020 r. o godz. 10:00. Wejście do sal powinno nastąpić ok. 9:45 (czas przeznaczony na wypełnienie kart identyfikacyjnych).

Pierwsza część trwa 60 minut (test). Po ok. 30-minutowej przerwie rozpocznie się druga część trwająca 30 minut (zadanie problemowe).

Adresy okręgów znajdują się w zakładce <Pełnomocnicy>

Drodzy uczestnicy - na eliminacje okręgowe  proszę zabrać:

- podpisane oświadczenie RODO (ze strony internetowej - DO POBRANIA - Formularze)

- długopis z czarnym tuszem

- ważną legitymację szkolną

- kartkę z wymiarami – wzrost i obwód klatki piersiowej

- optymizm

- kalkulator "prosty"

Uwaga

Uczestnicy w zawodzie murarz w finale centralnym zostaną automatycznie przyporządkowani do dwóch kwalifikacji – tynkarz i murarz według zajętych miejsc po eliminacjach okręgowych (miejsca parzyste – murarze, miejsca nieparzyste – tynkarze). Jeżeli uczniowie uzyskają tę samą liczbę punktów będzie decydowała kolejność nazwisk według alfabetu.

Instrukcja do pobrania

18 grudnia 2019

7 października 2019

            Z ogromną przyjemnością informuję Państwa, że rozpoczęły się przygotowania do XLIX edycji Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia”. Turniej z roku na rok zyskuje sobie coraz większą  i prestiż.  Jest to jeden
z nielicznych konkursów przeznaczony dla uczniów Branżowych Szkół
I Stopnia. Laureaci i finaliści uzyskują zwolnienie z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z kwalifikacji dwuliterowych (zgodne z PPKwZ z 2017 roku). Najlepsi otrzymują również cenne nagrody ufundowane przez sponsora danej kwalifikacji.

                        Współpracują z Nami znane firmy budowlane,  które nawiązują współpracę ze szkołami proponując szkolenia praktyczne dla uczniów  podczas, których zapoznają ze swoimi produktami oraz najnowszymi technologiami.    

   Reforma szkolnictwa obejmująca szkolnictwo zawodowe w formule  z 2017 r.  wprowadziła zmiany w niektórych zawodach, np.:

- monter  zabudowy i robot wykończeniowych w budownictwie (712905).

 Dotychczasowe trzy wyodrębnione kwalifikacje (B.05, B.06, B.07) zostały zmienione na jedną zaplanowaną pod koniec klasy III - BD.04 wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych.

- monter sieci i instalacji sanitarnych (712616).

 Dotychczasowe dwie kwalifikacje (B.08, B.09) zostały zmienione na jedną zaplanowaną pod koniec klasy III - BD.05 wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych.

W związku z tymi zmianami na potrzeby Turnieju Budowlanego dla części praktycznej pozostawiamy dotychczasowy podział:

 1. wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich,
 2. wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych,
 3. montaż systemów suchej zabudowy,
 4. wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych.

 Uczniowie przystępujący do Turnieju Budowlanego "Złota Kielnia" w powyższych częściach praktycznych muszą rozwiązać test z wiedzy teoretycznej obejmującej cały zakres ze swojego zawodu, czyli z BD.04 i BD.05.

Pozostałe zawody pozostają bez zmian.

        

3 października 2019

TERMINARZ

XLIX  EDYCJI TURNIEJU BUDOWLANEGO „ZŁOTA KIELNIA”

do 7 października 2019 r. wysłanie informacji do szkół
do 4 listopada 2019 r. zgłoszenia uczestnictwa szkół  (skan wypełnionego druku wysłany na pocztę mailową)
do   2 grudnia 2019 r. przeprowadzenie eliminacji szkolnych
do  9 grudnia 2019 r. przesłanie sprawozdań z eliminacji szkolnych (skan wypełnionego druku wysłany na pocztę mailową)
11 stycznia 2020 r. Finał Okręgowy w sześciu okręgach
13 stycznia 2020 r. - Sprawdzania prac
4-7  lutego 2020 r. Finał Centralny w ramach Targów Budownictwa „BUDMA 2019”

Przewodnicząca Komitetu Głównego

mgr Krystyna Karpińska

Druki znajdują się w zakładce DO POBRANIA – FORMULARZE

12 lutego 2019
25 stycznia 2019

Program Finału Centralnego XLVIII Edycji
Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia”

Dzień przyjazdu – 13 lutego 2019 r.

 • od godz. 1500 - Zakwaterowanie w Schronisku TPD Poznań
  Drzymały 3
 • 1600 - losowanie stanowisk (kodów)
 • 1630 -  Wyjście ze Schroniska do Szkoły Podstawowej Nr 73 przy
  ul. Drzymały 4/6
 • 1700 – Część pisemna Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia”
 • 1810 – Pobieranie odzieży roboczej i materiałów związanych
  z częścią praktyczną Turnieju
 • 1900 – Kolacja w miejscu zakwaterowania

Drugi dzień Finału Centralnego „Złota Kielnia”- 14 lutego 2019 r.

 • 730 – Śniadanie
 • 830 - Wyjazd ze Schroniska na Targi Budownictwa
  (jedziemy w odzieży roboczej i w kurtkach)
 • 900 - Odprawa uczestników przez organizatorów Turnieju
  (pawilon 3A)
 • 9 30 – 1500 – Część praktyczna Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia”
 • 1500 – 1700 – Zwiedzanie Targów Budownictwa „ Budma 2019”
 • 1715 – Zbiórka przy autokarze
 • 1830 - obiadokolacja w Schronisku przy ul. Drzymały 3

Trzeci dzień Finału Centralnego „Złota Kielnia”  - 15 lutego 2019 r.

(pawilon 10)

 • 900 – Śniadanie

- zwolnienie pokoju hotelowego, prosimy o zabranie swoich

bagaży

 • 1000 – wyjazd ze Schroniska na Targi Budownictwa
 • 1100 – Uroczyste zakończenie, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród uczestnikom XLVIII  Edycji Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia”.

Informacje dodatkowe

 • Zakwaterowanie opiekunów i uczniów – Schronisko TPD ul. Drzymały 3, Poznań
 • Opłata za zakwaterowanie i transport dla jednej osoby wynosi 150 zł., np. 1 opiekun + 1 uczeń + 1 kierowca = 450 zł.

Osoby, które wcześniej potwierdziły rezerwację noclegu dokonują

opłaty  na konto ( proszę przywieźć potwierdzenie przelewu).

Wielkopolska Edukacja Zawodowa

ul.Grunwaldzka  152

60-309 Poznań

PKO BP 61 1020 4027 0000 1802  0965  8297

 

z dopiskiem: Opłata za zakwaterowanie i transport - np. 3 osoby - np. Toruń

15 stycznia 2019
20 grudnia 2018
Strona 1 z 3

TERMINARZ

XLIX  EDYCJI TURNIEJU BUDOWLANEGO „ZŁOTA KIELNIA”

do 7 października 2019 r. wysłanie informacji do szkół
do 4 listopada 2019 r. zgłoszenia uczestnictwa szkół  (skan wypełnionego druku wysłany na pocztę mailową)
do   2 grudnia 2019 r. przeprowadzenie eliminacji szkolnych
do  9 grudnia 2019 r. przesłanie sprawozdań z eliminacji szkolnych (skan wypełnionego druku wysłany na pocztę mailową)
11 stycznia 2020 r. Finał Okręgowy w sześciu okręgach
13 stycznia 2020 r. Sprawdzania prac
4-7  lutego 2020 r. Finał Centralny w ramach Targów Budownictwa „BUDMA 2019”

Przewodnicząca Komitetu Głównego

mgr Krystyna Karpińska

Druki znajdują się w zakładce DO POBRANIA – FORMULARZE