Aktualności

13 października 2017

12 października 2017

W ubiegłym tygodniu wysłałam e-maila do szkół budowlanych w sprawie organizacji tegorocznej edycji Turnieju Budowlanego "Złota Kielnia". Jeżeli informacja nie dotarła do szkoły to poproszę o wiadomość zwrotną na e-maila Turnieju.

Pismo do Dyrektorów Szkół

Z pozdrowieniami

Małgorzata Wierzbowska

członek Komitetu Głównego

Turnieju Budowlanego "Złota Kielnia"

 

19 września 2017

TERMINARZ

XLVII  EDYCJI TURNIEJU BUDOWLANEGO „ZŁOTA KIELNIA”

do 6 października 2017 - wysłanie informacji do szkół
do 3 listopada 2017 - zgłoszenia uczestnictwa szkół  (scan wypełnionego druku wysłany na pocztę mailową)
do   1 grudnia 2017 - przeprowadzenie eliminacji szkolnych
do  8 grudnia 2017 - przesłanie sprawozdań z eliminacji szkolnych (scan wypełnionego druku wysłany na pocztę mailową)
13 stycznia 2018 - Finał Okręgowy w sześciu okręgach
31 stycznia – 2 lutego 2018 - Finał Centralny w ramach Targów Budownictwa „BUDMA 2018”

Przewodnicząca Komitetu Głównego

mgr Krystyna Karpińska

Druki znajdują się w zakładce DO POBRANIA - FORMULARZE

23 marca 2017

21 marca 2017 r. laureaci i finalści XLVI edycji Turnieju Budowlanego "Złota Kielnia" oraz ich nauczyciele  zostali zaproszeni na spotkanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, podczas którego zostali uhonorowani dyplomami i drobnymi upominkami. Wyróżnienia otrzymali z rąk p.  Domiceli Kopaczewskiej, Dyrektora Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego i Sławomira Kopyścia, członka Zarządu Województwa.

W kwalifikacji B.18 – wykonywanie robót murarskich i tynkarskich (kategoria murarze)

I miejsce - Kamil Snopkowski z Zespołu Edukacyjnego „BLOK” w Toruniu (nauczyciel przygotowujący - p. Roman Kowalski)

II miejsce - Sylwester Bartnik z Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych w Grudziądzu (nauczyciele - p. Grażyna Krezymon i p. Marcin Gawłowski)

W kwalifikacji B.18 – wykonywanie robót murarskich i tynkarskich (kategoria tynkarze)

II miejsce - Wiktor Wiechecki z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Inowrocławiu  (nauczyciel - p. Karol Marcysiak)

W kwalifikacji B.05 – montaż systemów suchej zabudowy

IV miejsce - Mikołaj Dereszewski z Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych w Grudziądzu (nauczyciel - p. Katarzyna Snuszka)

W kwalifikacji B.06 – wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych

I miejsce - Krystian Łakoma z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Inowrocławiu

(nauczyciel - p. Joanna Wiśniewska)

VI miejsce - Damian Golec z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Inowrocławiu (nauczyciel - p. Joanna Wiśniewska)

Najlepszą szkołą biorącą udział w Finale Centralnym został Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  nr 5 w Inowrocławiu. Wyróżnienie odebrała Pani Dyrektor - mgr inż. Danuta Paluszak.

(autor zdjęcia - Mikołaj Kuras/Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego).

13 marca 2017

Na maile szkół przesłałam zaświadczenia dla nauczycieli przygotowujących finalistów tegorocznej edycji Turnieju Budowlanego "Złota Kielnia" oraz podziękowania dla nauczycieli, którzy zaangażowali się w przygotowania uczniów do eliminacji okręgowych.

Z pozdrowieniami
Małgorzata Wierzbowska
członek Komitetu Głównego
Turnieju Budowlanego "Złota Kielnia".

 

10 lutego 2017

Informacja o Turnieju znajduje się na stronie MEN

adres: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/final-ogolnopolskiego-turnieju-budowlanego-zlota-kielnia.html

TURNIEJ BUDOWLANY - PREZENTACJA

ZDJĘCIA  W ZAKŁADCE <GALERIA>

6 lutego 2017

17 stycznia 2017
10 listopada 2016

image003

"Młodym Malarz Roku Dekoral Professional 2017”, konkursie  organizowanym przez Akademię Techniczną PPG Deco we Wrocławiu w ramach Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia” w zawodzie: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, w zakresie kwalifikacji B.06 -  Wykonywanie robót malarskich i tapeciarskich został MAREK RYBORZ z Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim.


 

Akademia Techniczna była patronem oraz fundatorem nagród dla uczniów zakwalifikowanych do finału centralnego Turnieju Budowlanego w podanej kwalifikacji. W bieżącej edycji konkursu fundatorami nagród były również firmy Graco i Festool.

 

 

9 października 2016

REGULAMIN

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

„BUDOWLANKA SZKOŁĄ DOBREGO WYBORU”

Cele konkursu

 1. Wspieranie szkoły w realizacji działań Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego.
 2. Popularyzacja szkół zawodowych kształcących dla budownictwa.
 3. Inspirowanie uczniów do planowania własnej kariery zawodowej.
 4. Promowanie aktywności, wyobraźni i kreatywności uczniów.
 5. Rozwój umiejętności plastycznych.
 6. Rozwijanie uczniowskich zainteresowań w zakresie wiedzy o zawodach, specjalnościach, świecie pracy.

Organizator Konkursu

Organizatorem Konkursu plastycznego jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Edukacji Budowlanej i Kultury Fizycznej w Grudziądzu oraz Sekcja Szkół przy Polskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej Budownictwa w Warszawie.

Zadania organizacyjne

 1. Uczestnikami konkursu mogą być chętni uczniowie gimnazjów, wyłącznie za pośrednictwem szkoły.
 2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i publikacje nadesłanych prac przez organizatora konkursu.
 3. Tematyka prac plastycznych musi nawiązywać do tytułu konkursu.
 4. Jeden uczeń może zgłosić tylko jedną pracę.
 5. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi.
 6. Prace powinny być wykonane w następujących technikach plastycznych: pastele, farby plakatowe, tempera, pisaki, grafika, na papierze typu brystol, w formacie A3.
 7. Prace należy składać do 31 grudnia 2016r na adres: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Edukacji Budowlanej i Kultury Fizycznej 86-300Grudziądz ul. Czarnieckiego 9.
 8. Do koperty zaadresowanej na Organizatora z dopiskiem „Konkurs plastyczny” należy włożyć pracę opisaną na odwrocie wg poniższego wzoru:

    Imię i nazwisko

    Wiek

    Nazwa i adres szkoły

    Numer telefonu kontaktowego

oraz następującą podpisaną klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu plastycznego, w celach wynikających z regulaminu Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r Nr 101, poz.926 ze zm.). Równocześnie poprze wysłanie pracy na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora prawo do jej wykorzystania w publikacjach promocyjnych oraz na stronie internetowej Organizatora.

Osoby niepełnoletnie dołączają w zaklejonej kopercie pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Konkursie. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.

Ocena prac konkursowych

 1. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora.
 2. Jury pod uwagę weźmie:
 • umiejętność doboru tematu pracy,
 • jakość wykonania,
 • oryginalność.
 1. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

Ogłoszenie wyników Konkursu

 1. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia” turniejbudowlany.edu.pl
 2. Wręczenie nagród nastąpi w czasie gali finałowej Turnieju Budowlanego na terenie Międzynarodowych Targów Budownictwa „Budma 2017” w Poznaniu.
 3. Osoby wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie do dnia 31 stycznia 2017