Aktualności

22 listopada 2016

Sprawozdania i zgłoszenia - stan na 9 grudnia 2016.

 Proszę nie przesyłać sprawozdań listownie. Wystarczą skany przesłane na pocztę mailową.

mousezestawienie szkół

 

10 listopada 2016

image003Szanowni Państwo,

z przyjemnością informuję, iż uruchamiamy kolejną edycję konkursu Młody Malarz Roku. Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa!

Zgłaszając udział w Turnieju Budowlanym „Złota Kielnia” w zawodzie: Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, w zakresie kwalifikacji B.6. Wykonywanie Robót malarskich i tapeciarskich, weźmiecie Państwo jednocześnie udział w Konkursie "Młody Malarz Roku Dekoral Professional 2017” organizowanym przez Akademię Techniczną PPG Deco we Wrocławiu.

Akademia Techniczna jest patronem oraz fundatorem nagród dla uczniów zakwalifikowanych do finału centralnego Turnieju Budowlanego w podanej kwalifikacji. W bieżącej edycji konkursu fundatorami nagród są również firmy Graco i Festool.

Szczegółowe informacje na temat Konkursu ukażą się już wkrótce na stronie internetowej: www.mlodymalarzroku.pl oraz fanpage’u Profesjonalny Wykonawca.

Dodatkowo zostaną wysłane plakaty informacyjne.

18 października 2016

TERMINARZ XLVI EDYCJI TURNIEJU BUDOWLANEGO "ZŁOTA KIELNIA"

do 14 października 2016 - wysłanie informacji do szkół
do 10 listopada 2016 - zgłoszenia uczestnictwa szkół  (scan wypełnionego druku przesłać mailem)
do   9 grudnia 2016 - przeprowadzenie eliminacji szkolnych
do  16 grudnia 2016 - przesłanie sprawozdań z eliminacji szkolnych (scan wypełnionego druku przesłać mailem)
14 stycznia 2017 - Finał Okręgowy w sześciu okręgach
8 – 10 luty 2017 - Finał Centralny w ramach Targów Budownictwa „BUDMA 2017”

Przewodnicząca Komitetu Głównego

mgr Krystyna Karpińska

9 października 2016

REGULAMIN

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

„BUDOWLANKA SZKOŁĄ DOBREGO WYBORU”

Cele konkursu

 1. Wspieranie szkoły w realizacji działań Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego.
 2. Popularyzacja szkół zawodowych kształcących dla budownictwa.
 3. Inspirowanie uczniów do planowania własnej kariery zawodowej.
 4. Promowanie aktywności, wyobraźni i kreatywności uczniów.
 5. Rozwój umiejętności plastycznych.
 6. Rozwijanie uczniowskich zainteresowań w zakresie wiedzy o zawodach, specjalnościach, świecie pracy.

Organizator Konkursu

Organizatorem Konkursu plastycznego jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Edukacji Budowlanej i Kultury Fizycznej w Grudziądzu oraz Sekcja Szkół przy Polskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej Budownictwa w Warszawie.

Zadania organizacyjne

 1. Uczestnikami konkursu mogą być chętni uczniowie gimnazjów, wyłącznie za pośrednictwem szkoły.
 2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i publikacje nadesłanych prac przez organizatora konkursu.
 3. Tematyka prac plastycznych musi nawiązywać do tytułu konkursu.
 4. Jeden uczeń może zgłosić tylko jedną pracę.
 5. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi.
 6. Prace powinny być wykonane w następujących technikach plastycznych: pastele, farby plakatowe, tempera, pisaki, grafika, na papierze typu brystol, w formacie A3.
 7. Prace należy składać do 31 grudnia 2016r na adres: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Edukacji Budowlanej i Kultury Fizycznej 86-300Grudziądz ul. Czarnieckiego 9.
 8. Do koperty zaadresowanej na Organizatora z dopiskiem „Konkurs plastyczny” należy włożyć pracę opisaną na odwrocie wg poniższego wzoru:

    Imię i nazwisko

    Wiek

    Nazwa i adres szkoły

    Numer telefonu kontaktowego

oraz następującą podpisaną klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu plastycznego, w celach wynikających z regulaminu Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r Nr 101, poz.926 ze zm.). Równocześnie poprze wysłanie pracy na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora prawo do jej wykorzystania w publikacjach promocyjnych oraz na stronie internetowej Organizatora.

Osoby niepełnoletnie dołączają w zaklejonej kopercie pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Konkursie. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.

Ocena prac konkursowych

 1. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora.
 2. Jury pod uwagę weźmie:
 • umiejętność doboru tematu pracy,
 • jakość wykonania,
 • oryginalność.
 1. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

Ogłoszenie wyników Konkursu

 1. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia” turniejbudowlany.edu.pl
 2. Wręczenie nagród nastąpi w czasie gali finałowej Turnieju Budowlanego na terenie Międzynarodowych Targów Budownictwa „Budma 2017” w Poznaniu.
 3. Osoby wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie do dnia 31 stycznia 2017

9 października 2016

Kwalifikacja B.05. Montaż systemów suchej zabudowy

1. Piotr Zawadzki - Zespół Szkół Nr 1 w Mińsku Mazowieckim - 180 punktów

2. Dominik Wojtera - Centrum Kształcenia Praktycznego w Łęczycy -168 punktów

3. Paweł Purc - Zespół Szkół Budowlanych w Lublinie - 165 punktów

4. Paweł Mare - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Raciborzu -  160 punktów

5. Mariusz Szymczyk - Zespół Edukacyjny "Blok" w Toruniu - 147 punktów

6. Patryk Wiśniewski - Zespół Edukacyjny "Blok" w Toruniu - 142 punkty

 

Kwalifikacja B.06. Wykonywanie robót malarskich i tapeciarskich

1. Marek Gołembiewski - Zespół Szkół Politechnicznych w Śremie - 182 punkty

2. Artur Szulc - Zespół Edukacyjny "Blok" w Toruniu -  182 punkty

3. Dawid Majewski - Zespół Szkół Budowlanych "Chemobudowa" w Krakowie - 176 punktów

4. Damian Piłat - Zespół Szkół Budowlanych w Lublinie - 167 punktów

5. Maciej Leśniewicz - Zespół Szkół Budowlanych i Plastycznych w Grudziądzu - 164 punkty

6. Patryk Dąbek - Zespół SzkółPonadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu - 163 punkty

 

Kwalifikacja B.07. Wykonywanie robót Posadzkarsko-okładzinowych

1. Artur Wycik - Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych w Gliwicach - 191 punktów

2. Radosław Rąpała - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Raciborzu -  177 punktów

3. Jakub Zieliński - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Inowrocławiu -  176 punktów

4. Wojciech Przewięźlikowski - Zespół Edukacyjny "Blok" w Toruniu - 171 punktów

5. Dominik Marek - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Inowrocławiu -  170 punktów

6. Łukasz Czarnecki Zespół Edukacyjny "Blok" w Toruniu -  167 punktów

 
Kwalifikacja B.09 Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych

1. Krzysztof Torba - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Stalowej Woli - 184 punkty

2. Łukasz Madejowski - Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu - 182 punkty

3. Michał Rzytki  - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Raciborzu -  179 punktów

4. Kamil Leśniak - Zespół Szkół Budowlanych w Mielcu - 173 punkty

5. Marcin Piguła - Zespół Szkół Budowlanych w Koninie - 168 punktów

6. Dominik Piekarz - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Stalowej Woli - 165 punktów

 

Kwalifikacja B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

1. Kamil Łupkowski - Zespół Szkół Budowlanych i Plastycznych w Grudziądzu - 177 punktów

2. Michał Ziółkowski - Zespół Edukacyjny "Blok" w Toruniu - 171 punktów

3. Krystian Łakoma - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Inowrocławiu - 168 punktów

4. Gabriel Żuraw - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Stalowej Woli - 156 punktów

5. Adrian Siwy - Zespół Szkół Budowlanych w Mielcu - 141 punktów

6. Damian Golec - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Inowrocławiu - 120 punktów

 

Najlepszy finalistą został Artur Wycik z Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych w Gliwicach.

Najlepszym praktykiem został Marek Gołembiewski z Zespołu Szkół Politechnicznych w Śremie.

Miano najlepszej szkoły uzyskał Zespół Edukacyjny "Blok" w Toruniu

G R A T U L U J E M Y