Krótka historia turnieju

Informacja o Turnieju Budowlanym „Złota Kielnia”

                                         

                      Od 1971 roku uczniowie Zasadniczych Szkół Zawodowych kształcący się w zawodach budowlanych mieli możliwość uczestnictwa w ogólnokrajowej rywalizacji w turniejach sprawdzających ich wiedzę zawodową i umiejętności praktyczne w wyuczonym zawodzie. Turniej ten przechodził różne etapy rozwoju, rozgrywany był w formie rywalizacji drużynowej. Organizowany był przez powołany do tego celu Komitet Główny aż do roku 2005. W tymże roku został rozwiązany Komitet Główny turnieju i uczniowie szkół budowlanych  stracili możliwość sprawdzenia swoich umiejętności zawodowych.

Biorąc pod uwagę bardzo duże zainteresowanie uczniów, nauczycieli i dyrekcji szkół w roku 2006 grupa nauczycieli szkół budowlanych postanowiła zmienić reguły rozgrywania rywalizacji. Zawiązano nowy Komitet organizacyjny, zmieniono formułę rozgrywania eliminacji, opracowano nowy regulamin. Podjęto również próbę znalezienia głównego organizatora turnieju, aby spełnić wymogi rozporządzenia dotyczącego organizacji olimpiad, turniejów i konkursów.

W roku 2006 do Turnieju (o zmienionej nazwie  Turniej Budowlany „Złota Kielnia”) zgłosiło się 40 szkół budowlanych, w eliminacjach szkolnych wzięło udział ok. 600 uczniów, a eliminacjach okręgowych ponad 120 uczniów w 5-ciu zawodach: murarz, malarz-tapeciarz, posadzkarz, monter instalacji urządzeń sanitarnych oraz stolarz.

Turniej rozgrywany jest w trzech etapach: etap szkolny, etap okręgowy i finał centralny.

Etap szkolny przygotowywany jest przez szkolne komitety organizacyjne

i do następnego etapu szkoły kwalifikują po dwóch najlepszych uczniów w każdym zawodzie.

Etap okręgowy przygotowywany i przeprowadzany jest przez Komitety okręgowe w Gliwicach, Lublinie, Kędzierzynie-Koźlu, Poznaniu, Mińsku Mazowieckim i Toruniu. Zestawy zadań testowych i zadań praktycznych przygotowywane są przez Komitet Główny.

Formuła rywalizacji zbliżona jest do formuły zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Treści wiedzy zawodowej zarówno teoretycznej jak i umiejętności praktycznych oparte są na standardach obowiązujących w każdym z zawodów.

W roku 2006 finał centralny zorganizowano w dwóch placówkach oświatowych: w Zespole Szkół Budowlanych i Plastycznych w Grudziądzu oraz w Zespole Szkół w Iławie. Uczniowie – uczestnicy wykonywali zadanie praktyczne oraz rozwiązywali test z wiedzy zawodowej oraz podstaw przedsiębiorczości. Organizatorzy przygotowali dla uczestników atrakcyjne nagrody oraz dyplomy.

W roku 2007 finał centralny zorganizowano w Zespole Szkół Budowlanych Nr1 w Płocku. W tej edycji wzięło udział, eliminacjach  szkolnych ok. 800 uczniów, w eliminacjach okręgowych ok. 190 uczniów  z 45 szkół. Otrzymaliśmy wyraźny sygnał, że działania związane z turniejem należy kontynuować.

W tym celu doprowadzono do powstania Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Edukacji Budowlanej i Kultury Fizycznej z siedzibą w Grudziądzu, które od roku 2008 jest organizatorem Turnieju.

W roku 2008 przeprowadzono kolejną edycję turnieju. Finał centralny odbył się w Centrum Kształcenia Praktycznego w Mińsku Mazowieckim. W eliminacjach szkolnych wzięło udział ponad 850 uczniów, w eliminacjach okręgowych wzięło udział ok. 200 uczniów z 48 szkół budowlanych. Należy podkreślić, że poziom wiedzy i umiejętności uczestników z roku na rok jest coraz wyższy.

W roku 2009 w eliminacjach szkolnych wzięło udział ponad 1100 uczniów, w eliminacjach okręgowych 295 uczniów z 62 szkół kształcących w zawodach budowlanych. Finał centralny został rozegrany w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Lęborku. W 2010 roku finał odbył się w Sosnowcu.  W eliminacjach szkolnych wzięło udział 2700 uczniów z 69 szkół.

Organizatorem jubileuszowej XL edycji Turnieju był Zespół Edukacyjny „BLOK” w Toruniu. W eliminacjach szkolnych uczestniczyło 2900 uczniów z 91 szkół.. W następnym roku finał odbył się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim. Uczestniczyło w nim 3200 uczniów z 94 szkół. W 2013 roku kolejna edycja odbyła się w Zespole Szkół Budowlanych i Plastycznych w Grudziądzu. Do rywalizacji przystąpiło 2744 uczniów z 89 szkół . Od 2014 roku finał centralny turnieju rozgrywany jest na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich podczas Targów Budownictwa „Budma” w Poznaniu. Liczba uczestników rywalizacji wynosiła następująco: w 2014- 3127  uczniów z 88 szkół, w 2015-  3723 z 85 szkół, w 2016 – 3505 z 86 szkół.

Pragniemy podkreślić, że grupa nauczycieli organizująca wszystkie etapy turnieju pracuje całkowicie społecznie, z wielkim zaangażowaniem, mając na uwadze korzyści wypływające z rywalizacji uczniów na wszystkich etapach turnieju. Nauczyciele ze szkół biorących udział w tej rywalizacji wręcz domagają się od nas kontynuacji działań, pomimo, że są coraz większe problemy z zapewnieniem środków finansowych na organizację turnieju. Działania komitetu wspierane są przez przedsiębiorstwa i firmy związane z budownictwem zarówno lokalne jak i ogólnopolskie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPONSOR GENERALNY

SPONSORZY STRATEGICZNI


SPONSORZY LII EDYCJI

PATRONI MEDIALNI