Przykładowe zadania problemowe

ZAB

MAL

MUR

POS

DEK

MON