Zgłoszone szkoły do Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia”

Do 8 grudnia 2017 r. wszystkie zainteresowane szkoły powinny przesłać drogą mailową sprawozdania z przeprowadzonych eliminacji szkolnych na druku pobranym ze strony internetowej (zakładka – Formularze).

wykaz zgłoszonych szkół (do 20 listopada 2017 r.)