Pan Roman Kowalski – legenda Turnieju

Osiągnięcia Pana Romana Kowalskiego i jego uczniów

w Ogólnopolskim Turnieju „Złota Kielnia”

w latach 1977-2018.

      Pan Roman Kowalski zatrudniony w Toruńskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Ogólnego, późniejszy Kombinat Budowlany, otrzymał propozycję pracy w charakterze nauczyciela praktycznej nauki zawodu w Zasadniczej Szkole Budowlanej Kombinatu Budowlanego w Toruniu 1 lutego 1974 roku.
Od 1971 roku uczniowie Zasadniczej Szkoły Budowlanej brali udział w Turnieju Budowlanym „Złota Kielnia” zajmując wysokie lokaty.

      1 stycznia  1977 roku powierzono Panu Romanowi opiekę nad trzema uczniami celem przygotowania ich do startu w kolejnej edycji Turnieju. Nauka zaowocowała wygraniem przez zawodników  eliminacji wojewódzkich, okręgowych oraz zajęciem III miejsca  w Finale Centralnym w Poznaniu. Było to pierwsze medalowe miejsce dla szkoły w zawodzie murarz.

Tak właśnie zaczęła się przygoda Pana Romana Kowalskiego  ze „Złotą Kielnią”.

     Finały Centralne Turnieju „Złota Kielnia” odbywały się nieprzerwanie od 1971 roku w szkołach, a od 2014 roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich podczas Targów Budownictwa „Budma”. Uczniowie Pana Romana Kowalskiego zajmowali pierwsze, drugie i trzecie miejsca w Polsce uzyskując tytuł laureata, co skutkowało zwolnieniem z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

W 2005 r. w Finale Centralnym w Pabianicach pierwsze miejsca zdobyły drużyny malarzy, murarzy i posadzkarzy

    Zespół Edukacyjny „BLOK” trzykrotnie: w 2010, 2016 i 2018 r. uzyskał tytuł Najlepszej Szkoły w Polsce.

 Pan Roman Kowalski  nieprzerwanie przez 43 lata, także będąc na emeryturze, przygotowywał uczniów do udziału w Turnieju.

Do finału centralnego doprowadził:

55 uczniów w zawodzie  murarz;

  • 22 uczniów w zawodzie malarz;
  • 24 uczniów w zawodzie posadzkarz;

   16 maja 1992 roku w Warszawie Magdalena Kurlapska, jako jedyna dziewczyna, zajęła I miejsce w zawodzie malarz.

      Pan Roman Kowalski wykazał wyjątkowe zaangażowanie w edukację młodzieży oraz popularyzację Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia”. Dzięki swojej wiedzy i pasji młodzież Zasadniczej Szkoły Budowlanej „BLOK” mogła sprawdzić wiedzę zawodową i umiejętności praktyczne w kolejnych edycjach Turnieju. Systematycznie doskonalił swój warsztat pracy biorąc udział w szkoleniach organizowanych przez firmy produkujące materiały budowlane. Chętnie dzielił się swoją wiedzą z nauczycielami zawodu z całej Polski.

    Do chwili obecnej jest aktywnym członkiem PTTK. Zainteresowania turystyką pieszą upowszechniał wśród młodzieży uczestnicząc wspólnie w rajdach i wycieczkach.

Za swoją pracę został wyróżniony:

  • Srebrnym Krzyżem Zasługi w 1987
  • Medalem Komisji Edukacji Narodowej w 1993
  • Złotym Krzyżem Zasługi 2006
  • Honorowy członek PTTK 2013
  • Nagrodami Dyrektora Szkoły 1994, 2003, 2014, 2017

Wyniki  edycji Turnieju z lat 1971-2018 Pan Roman Kowalski przygotował na podstawie gromadzonych przez siebie notatek.

14 czerwca 2022 r. Pan Roman Kowalski otrzymał wyróżnienie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kategorii Edukacja

wybrane dyplomy p. Romka Kowalskiego