Informacje dla uczestników i nauczycieli przedmiotów zawodowych

            Z ogromną przyjemnością informuję Państwa, że rozpoczęły się przygotowania do XLIX edycji Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia”. Turniej z roku na rok zyskuje sobie coraz większą  i prestiż.  Jest to jeden
z nielicznych konkursów przeznaczony dla uczniów Branżowych Szkół
I Stopnia. Laureaci i finaliści uzyskują zwolnienie z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z kwalifikacji dwuliterowych (zgodne z PPKwZ z 2017 roku). Najlepsi otrzymują również cenne nagrody ufundowane przez sponsora danej kwalifikacji.

                        Współpracują z Nami znane firmy budowlane,  które nawiązują współpracę ze szkołami proponując szkolenia praktyczne dla uczniów  podczas, których zapoznają ze swoimi produktami oraz najnowszymi technologiami.    

   Reforma szkolnictwa obejmująca szkolnictwo zawodowe w formule  z 2017 r.  wprowadziła zmiany w niektórych zawodach, np.:

monter  zabudowy i robot wykończeniowych w budownictwie (712905).

 Dotychczasowe trzy wyodrębnione kwalifikacje (B.05, B.06, B.07) zostały zmienione na jedną zaplanowaną pod koniec klasy III – BD.04 wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych.

monter sieci i instalacji sanitarnych (712616).

 Dotychczasowe dwie kwalifikacje (B.08, B.09) zostały zmienione na jedną zaplanowaną pod koniec klasy III – BD.05 wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych.

W związku z tymi zmianami na potrzeby Turnieju Budowlanego dla części praktycznej pozostawiamy dotychczasowy podział:

  1. wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich,
  2. wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych,
  3. montaż systemów suchej zabudowy,
  4. wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych.

 Uczniowie przystępujący do Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia” w powyższych częściach praktycznych muszą rozwiązać test z wiedzy teoretycznej obejmującej cały zakres ze swojego zawodu, czyli z BD.04 i BD.05.

Pozostałe zawody pozostają bez zmian.