Oświadczenia (RODO)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku niezbędnych do realizacji konkursu Turniej Budowlany „Złota Kielnia”.

12 stycznia 2019 r. podpisane oświadczenia muszą zostać dostarczone pełnomocnikom okręgów.

oświadczenie pełnoletniego uczestnika (ukończone 18 lat w dniu eliminacji okręgowych) 

oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika